Organisationsförändring för att öka OMs marknadsnärvaro

Organisationsförändring för att öka OMs marknadsnärvaro OM genomför organisationsförändringar i syfte att förbättra lönsamheten och ytterligare stärka OMs fem affärsområden. Från och med den första mars förstärks de fyra affärsområdena inom teknologiverksamheten med egna resurser för försäljnings- och kundansvar. Detta är bland annat en följd av den organisationsförändring som OM meddelade i ett pressmeddelande i början av februari. - Trots att efterfrågan är fortsatt svag så fortsätter OM att ta marknadsandelar. Denna förändring syftar till att ytterligare öka OMs konkurrenskraft. Det är samtidigt tråkigt att behöva konstatera att dessa förändringar leder till övertalighet, säger Per E. Larsson, VD och koncernchef OM. Genom förändringarna skapas nya marknadsenheter inom varje affärsområde med tydligt ansvar för kund. Som ett resultat av dessa förändringar har Patrik Egervall, Head of Sales & Marketing, även utsetts till chef för OMs teknologiverksamhet i London och Anna Wilsson Lantz, tidigare stabschef, utsetts till ansvarig för marknadsenheten inom affärsområdet Financial Markets. I förändringarna ingår också en samordning av drift- och supportfunktionerna inom OM för att ytterligare förbättra effektivitet och kvalitet. Utöver detta har även en mindre koncernövergripande omorganisation genomförts bland OMs stabsfunktioner. Sammantaget förväntas dessa förändringar leda till en ökad effektivitet, vilket kommer att resultera i en övertalighet som kommer att beröra drygt 100 tjänster, av OMs drygt 1 600 anställda. Synergieffekterna beräknas leda till en besparing på ca 60 miljoner kronor på årsbasis, beräknat utifrån verksamhetsnivån under det första kvartalet 2003, med full effekt från första kvartalet 2004. OM är en världsledande leverantör av transaktionsteknologi. OM erbjuder systemlösningar och hanterar drift av system för banker, mäklarfirmor, börser, clearinghus, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner samt aktörer på världens energimarknader. OM har mer än 300 kunder i 20 länder över hela världen. OM äger och driver också börser och clearingverksamhet och har verksamhet i 10 länder. OM är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.om.com. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Anna Eriksson, informationschef, OM 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar