APX UK förvärvar verksamheten vid UKPX från OMHEX

APX UK förvärvar verksamheten vid UKPX från OMHEX LONDON/STOCKHOLM, 23 december, 2003 - APX UK förvärvar verksamheten vid UKPX, en del av OMHEX. Igår undertecknade APX UK och OMHEX ett avtal om att APX UK ska förvärva verksamheten vid UKPX. Förvärvet väntas bli klart i mitten av 2004 då också vissa verksamhets- och myndighetsfrågor ska ha lösts, förutsatt att inte finansmyndigheten i London, Financial Services Authority, har motsatt sig överlåtelsen. UKPX bildades 2000 och var då Storbritanniens första oberoende energibörs. Idag har UKPX 48 medlemmar och erbjuder en anonym marknadsplats för handel, clearing och notering av spot- och terminskontrakt. Under perioden januari till november 2003 uppgick handeln till 6,5 TWh (terawattimmar) för spotkontrakt och 28 TWh för terminskontrakt. APX-koncernen blev den första börsen som kombinerade gas- och elhandel när man tidigare i år förvärvade APX UK (i februari) och den brittiska gasbörsen EnMO (i juli). UKPX kommer att komplettera APX-koncernen på ett bra sätt. Hittills har APX utvecklat sin kompetens på de kortsiktiga fysiska marknaderna och tillhörande tjänster, medan UKPX har satsat på clearing och terminer samt den lyckade spothandeln på den brittiska energimarknaden. - Det planerade förvärvet av UKPX verksamhet passar väl in i APX- koncernens strategi att stärka sin position i Storbritannien och Europa. UKPX terminsmarknad är ett mycket bra tillskott till vår nuvarande verksamhet. Den här affären är ett viktigt steg i vår satsning på att utveckla vår multinationella och mångfacetterade varubörs, men är också ett tecken på vårt djupa engagemang inom den europeiska energisektorn, säger Pieter Verberne, APX koncernchef. - Försäljningen av UKPX är en del av OMHEX åtgärdsprogram för renodling och fokusering som meddelades i ett pressmeddelande den 30 juni 2003. Idag är vi glada att kunna meddela att vår långsiktiga industriella partner APX förvärvar UKPX. Detta är den bästa lösningen för OMHEX och våra kunder, säger Magnus Böcker, VD för OMHEX. OMHEX kommer (genom sitt helägda dotterbolag OM London Exchange) att fortsätta driva UKPX till dess att alla verksamhets- och myndighetsfrågor har lösts. Under första halvåret 2004 kommer APX att kontrollerat överföra tjänster i syfte att skapa en enda gemensam brittisk energibörs med ett komplett utbud av lösningar för aktörerna på marknaden, inklusive olika slags terminer (forwards och futures). Det är tänkt att London Clearing House ska tillhandahålla clearingtjänster för de långsiktiga kontrakten. - I och med vår satsning på att kombinera energi- och gasverksamhet tror jag att den här affären kommer att kunna öppna upp nya attraktiva möjligheter samt skapa nya produkter och tjänster för våra kunder, som i många fall är verksamma på flera marknader i Storbritannien och Nederländerna. APX-koncernen når nu nästan alla stora aktörer på den europeiska energimarknaden, säger EnMO:s Les Male, nyutnämnd marknadsdirektör vid APX-koncernen. Information till redaktören: Mediaförfrågningar: APX-koncernen Nanke Kramer T +31 20 3054000 F +31 20 3054001 M +31 6 52492676 E n.kramer@apx.nl OMHEX Maria Andark T +46 8405 7350 F +46 8 791 50 75 M: +46 70 597 52 76 E maria.Andark@om.com Ulf H Lidman T +46 8405 7392 F +46 8 791 50 75 M: +46 70 553 52 49 E ulf.lidman@om.com OMHEX OMHEX är ett företag som äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad, och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar till finans- och energimarknader. OMHEX består av OM Technology och HEX Integrated Markets. Divisionen OM Technology är en världsledande leverantör av lösningar och tjänster - outsourcing och transaktionshantering - som utnyttjar banbrytande och beprövad teknik. Divisionen HEX Integrated Markets är en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden, däribland Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga. UKPX UKPX bilades 2000 och var då Storbritanniens första oberoende energibörs. Idag erbjuder UKPX en anonym marknadsplats för integrerad handel, clearing och notering av spot- och terminskontrakt, inklusive både OTC-tjänster och clearingtjänster via telefon. UKPX erbjuder också OTC-clearing för brittiska gasbolag och tyska energibolag samt tillhandahåller jämförelseindex för branschen. UKPX är energimarknadsdivisionen inom OM London Exchange Limited (OMLX). OMLX är en auktoriserad börs och clearingorganisation (Recognised Investment Exchange) i Storbritannien och regleras av finansmyndigheten Financial Services Authority (FSA). UKPX är för närvarande den enda börs och clearingorganisation för energikontrakt som regleras av FSA. APX-koncernen består av Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V., APX UK och EnMO. APX-koncernen är den första kombinerade energibörsen för gas och el i Storbritannien och Nederländerna. APX UK I februari 2003 förvärvade Amsterdam Power Exchange APX UK från Automated Power Exchange Inc. APX UK bildades 2000 och erbjuder spothandel dygnet runt alla dagar i veckan samt noteringstjänster. APX UK har varit drivkraften bakom en rad innovationer som har underlättat handeln på den brittiska energimarknaden. Elexon har utsett APX UK till att ta fram marknadsindex för att få bukt med obalanser. APX Amsterdam Power Exchange (UK) Limited regleras av brittiska finansmyndigheten, Financial Services Authority. Amsterdam Power Exchange APX är en oberoende börs med säte i Amsterdam och den centrala motparten vid all elhandel, så att alla deltagare förblir anonyma genom hela affären. APX bildades 1999 och blev den första helt elektroniska börsen för internationell elhandel på den europeiska kontinenten. Under perioden januari-november 2003 handlades dagligen i genomsnitt över 32 500 MWh (totalt 11 TWh) på APX spotmarknad, vilket motsvarar 13 procent av nettoförbrukningen av el i Nederländerna. APX har vad som krävs för att utveckla, bistå och stödja energirelaterade tjänster. APX har ända till nu haft personal och system som har kunnat erbjuda OTC-clearing av energikontrakt. I maj 2001 blev Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V. ett dotterbolag till Nederländernas systemoperatör, TenneT b.v. EnMO I juli 2003 förvärvade APX företaget EnMO från National Grid Transco och Altra Energy Technologies. EnMO bildades i september 1999 för att utforma, driva och upprätthålla en On-the-day Commodity Market, OCM, som är en oberoende, anonym och clearad börs för gashandel i Storbritannien. Med hjälp av OCM, som är Europas första databaserade dagsmarknad för partihandel, kan Transco utjämna flödet i gastransportsystemen och transportörernas gastransporter underlättas. Handeln vid OCM uppgår för närvarande i genomsnitt till 120 transaktioner per dag och överstiger 300 GWh per dag (eller 10 miljoner therms per dag). I juni 2001 lanserade EnMO plattformen EnEx så att terminsmarknaden för fysisk gashandel tillkom. Utöver OCM möjliggjorde detta även handel före leverans av fysiska gaskontrakt bestående av flera delar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00010/wkr0001.pdf

Dokument & länkar