OM HEX delårsrapport januari - september 2003

OM HEX delårsrapport januari - september 2003 ·Intäkterna var 1 936 (1 996) Mkr under perioden januari-september 2003 ·Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster var 56 (88) Mkr ·Rörelseresultatet uppgick till -468 (31) Mkr ·Resultatet efter finansiella poster var -482 (11) Mkr ·Resultatet efter skatt var -441 (-2) Mkr ·Resultat per aktie uppgick till -4,67 (-0,02) kr ·OMHEX bildat - integrationsarbete påbörjat ·Ny företagsledning ·Renodling och fokusering - åtgärdsprogram löper enligt plan På följande sidor bifogas OMHEXs delårsrapport för januari-september 2003. Rapporten finns också tillgänglig på www.omhex.com. Välkommen till press- och analytikerträff, idag kl 11.30, i OMHEXs lokaler på Norrlandsgatan 31, Stockholm. För er som inte har möjlighet att närvara går det att lyssna på presentationen via telefonkonferens på följande nummer: Sverige ring 08 505 201 14 England ring +44 (0)20 7162 0197 USA ring +1 334 323 6203 Rapporten kommer att presenteras av OMHEXs VD och koncernchef Magnus Böcker och CFO Per Nordberg. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Magnus Böcker, VD och koncernchef 08- 405 66 44 Per Nordberg, CFO 08- 405 77 22 Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08- 405 60 42 Anna Eriksson, informationschef 08- 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00020/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar