OMHEX klar med översynen av produktportföljen för energimarknaden

OMHEX klar med översynen av produktportföljen för energimarknaden Som ett led i OMHEX (tidigare OM) åtgärdsprogram, som aviserades den 30 juni 2003, har OMHEX sett över produktportföljen och verksamheten på energimarknaden. Resultatet av översynen är följande: OM har beslutat att överlåta produkten POMAX Wholesale. Rättigheterna till POMAX Wholesale har sålts till tidigare anställda vid OMHEX verksamhet i Halden som också tar över ansvaret för den befintliga kundbasen. Det nya företagsnamnet är Navita Systems, och Tor Heiberg har utsetts till VD. Som tidigare meddelats har OMHEX beslutat att överlåta energiverksamheten inom Retail System och rättigheterna för POMAX Customer till TietoEnator. För mer information om detta, se separat pressmeddelande av den 22 december 2003. Som meddelats har OMHEX igår undertecknat ett avtal om att sälja verksamheten vid den brittiska elbörsen UKPX till APX. Försäljningen väntas bli klar i mitten av 2004 då vissa verksamhets- och myndighetsfrågor ska ha lösts. OMHEX fortsätter att driva UKPX till dess att frågorna är utredda. Under den perioden kommer inte verksamheten vid UKPX att påverka OMHEX resultat. För mer information om detta, se separat pressmeddelande av den 23 december 2003. OMHEX verksamhet i Köpenhamn har lagts ner och överlåtits till bland annat Anders Millgaard, tidigare anställd vid OMHEX kontor i Köpenhamn. Utöver rättigheterna till programmet eMerger omfattar affären ansvar för den befintliga kundbasen. Det nya företaget fortsätter sin verksamhet under namnet Aktant med Anders Millgaard som VD. OMHEX kontor i Frankfurt, Hamburg, Toronto och Pasadena läggs ner. För mer information och kommentarer, vänligen kontakta Ulf H Lidman, chef för affärsenheten Energy Markets, OMHEX +46 8 405 73 92 Maria Andark, tf informationschef OMHEX +46 8 405 73 50 OMHEX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad, och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar till finans- och energimarknader. Divisionen OM Technology är en världsledande leverantör av lösningar och tjänster - outsourcing och transaktionshantering - som utnyttjar banbrytande och beprövad teknik. Divisionen HEX Integrated Markets är en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden, däribland Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar