OMHEX undertecknar kreditfacilitet med bankgrupp ledd av SEB Merchant Banking

OMHEX undertecknar kreditfacilitet med bankgrupp ledd av SEB Merchant Banking OM HEX AB (publ) har undertecknat en kreditfacilitet på ett belopp om 2,100 mkr (med möjlighet att låna i olika valutor) med en bankgrupp ledd av SEB Merchant Banking som huvudarrangör (Mandated Lead Arranger). OMHEX äger och opererar den största marknadsplatsen för finansiella instrument i norra Europa och är en av världens ledande leverantörer av teknologi- och marknadsplatstjänster för finans- och energimarknaderna. OMHEX erhöll nyligen det långsiktiga kreditbetyget A+ av Standard & Poor's. Kreditfaciliteten har två trancher där den ena tranchen uppgår till 600 mkr och löper på fem år. Den andra tranchen uppgår till 1.500 mkr och löper på 364 dagar och är förlängningsbar samt innehåller ett s k swing-line-element i svenska kronor. Kreditfaciliteten kommer delvis att refinansiera existerande kreditfaciliteter och kommer också att utgöra en s k backstop-facilitet för det företagscertifikatprogram som SEB Merchant Banking nyligen arrangerade för OMHEX. Detta företagscertifikatprogram har erhållit kreditbetyget K1 av Standard & Poor's. "Vi är glada över att nu ha etablerat vår nya finansieringsstruktur, som kommer att ge OMHEX tillgång till finansiering till en lägre kostnad. Vi är också glada över att se SEB Merchant Banking, Nordea, Svenska Handelsbanken, Danske Bank och Sampo bekräfta sina roller som våra viktigaste bankpartner och vi ser fram emot att utveckla vår relation med dem ytterligare," säger Per Nordberg, CFO OMHEX. Lånemarginalen, som initialt uppgår till 0,75 procent, kan variera mellan 0,75 procent och 1,05 procent beroende på utvecklingen av OMHEX' nettoskuld i förhållande till EBITDA. Syndikeringen av kreditfaciliteten var framgångsrik och kreditfaciliteten övertecknades, men OMHEX valde att inte öka beloppet. Nordea och Svenska Handelsbanken deltar i kreditfaciliteten som arrangörer (Arrangers), medan Danske Bank and Sampo Bank plc deltar som medarrangörer (Co-Arrangers). För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta Per Nordberg, Chief Financial Officer OMHEX +46 70 569 52 42 Maria Andark, acting VP Corporate Communications OMHEX +46 70 597 52 76 SEB Merchant Banking Fredrik Björkman, Debt Capital Markets, Structured Finance +46 8 506 23 229 Marialaura Aymerich, Debt Capital Markets, Structured Finance +44 20 7246 4697 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00560/wkr0001.pdf

Dokument & länkar