Sänkta avgifter för finska aktiederivat på Eurex för att öka handeln

Sänkta avgifter för finska aktiederivat på Eurex för att öka handeln Den 2 januari 2004, kommer Eurex i nära samarbete med HEX Integrated Markets, sänka avgiften för handel i finska derivat som handlas på Eurex. Syftet är att öka attraktiviteten för börshandel i dessa produkter och för att attrahera ytterligare handel från OTC-marknaden. Avgiftssänkningen förväntas få en marginell effekt på de totala intäkterna inom HEX Integrated Markets, en division inom OMHEX. OTC-handeln i derivat, det vill säga den handel som sker utanför börsen, har ökat påtagligt under senare år. Med en sänkning på upp till 57 procent på transaktionsavgiften för finska aktiederivat, vill börserna få tillväxt genom att attrahera handel från hela världen till börsen. I framtiden kommer Eurex kunder att betala 0,50 euros för att handla och cleara ett kontrakt, market makers kommer betala 0,10 euros. "Genom att sänka avgiften tror vi att vi kommer återfå handelsvolymer till börsen. Vi vill erbjuda marknadens parter den bästa servicen till lägsta kostnad genom att sänka transaktionsavgiften för våra aktieoptioner som handlas på Eurex," säger Jukka Ruuska, vice VD OMHEX. Nokia-optionen är den mest likvida finska aktieoptionen över hela världen och likaså en av de mest handlade aktiederivaten på Eurex. Cirka 12 miljoner Nokia kontrakt har redan omsatts i år på Eurex. Eurex och HEX Integrated Markets har arbetat tillsammans sedan september 1999 med finska aktieoptioner. Sedan dess har de mest likvida finska aktieoptionerna, såsom Nokia, UPM och Sonera, varit listade på Eurex och har således varit möjliga att handla för Eurex kunder. För ytterligare information: Jakob Håkanson, IR-chef OMHEX +46 70 569 52 42 Maria Andark, tf informationschef OMHEX +46 70 597 52 76 OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. I divisionen HEX Integrated Markets driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad. I denna division ingår börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn samt Riga. Genom börsverksamheten erbjuds investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Även värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland ingår i HEX Integrated Markets. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar