TietoEnator förvärvar affärsverksamhet

TietoEnator förvärvar affärsverksamhet inom energi från OMHEX TietoEnator har förvärvat energiverksamheten i Retail System, en affärsenhet inom OMHEX. Förvärvet ger TietoEnator tillgång till ett kundinformationssystem för energisektorn, Pomax Customer. Som en följd av avtalet tar TietoEnator också över 45 anställda i Sverige och Norge. Avtalet träder i kraft den 1 februari 2004. Retail System är verksamt i Sverige, Danmark och Norge. Huvudkontoret ligger i Halden i Norge. Energisektorn är ett av TietoEnators fokusområden och förvärvet stärker avsevärt koncernens position som leverantör av IT-lösningar till elbranschen i Norden. Koncernen är redan en ledande global leverantör av IT-lösningar och tjänster till olje- och gasindustrin. - Pomax Customer Retail System passar väl ihop med TietoEnators IT- lösningar för elproducenter och kommer nu att integreras med vår produktportfölj och vidareutvecklas för den globala marknaden, säger Per Bakseter, ansvarig för TietoEnator Energy. - Vi är glada att kunna annonsera denna affär tillsammans med TietoEnator, en stark och långsiktig partner. Vi tror att överföringen av Pomax Customer till TietoEnator är den bästa lösningen för våra kunder och anställda, och därmed den bästa lösningen för OMHEX, säger Ulf Lidman, VD för Energy Markets inom OMHEX. För ytterligare information, kontakta: Per Bakseter, Senior Vice President Energy, TietoEnator, +47 91369043 Ulf H Lidman, Head of Energy Markets Business Unit, OMHEX, +46 8 405 73 92 Maria Andark, informationschef, Marketing & Communications, OMHEX, +46 8 405 73 50 TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare13 000 experter i över 20 länder. www.tietoenator.com OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. I divisionen HEX Integrated Markets driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad. I denna division ingår börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn samt Riga. Genom börsverksamheten erbjuds investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Även värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland ingår i HEX Integrated Markets. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00040/wkr0001.pdf

Dokument & länkar