Förändringar på Stockholmsbörsens listsegment Mest Omsatta och ATTRACT40

Stockholmsbörsens segment Mest Omsatta och Attract40™ uppdateras från och med den 1 januari 2005. På Mest Omsatta-segmentet på A-listan genomförs inga förändringar. O-listans segment ATTRACT40 får 13 nya bolag och 13 bolag flyttas från segmentet.

Inför varje halvårsskifte genomförs en revision av Mest Omsatta- och ATTRACT40-segmenten baserat på handelsstatistik. På så sätt speglar Mest Omsatta och ATTRACT40 de bolag som varit mest intressanta för investerarna under det gångna halvåret respektive året. Från och med den 1 januari 2005 kommer Mest Omsatta-segmentet att bestå av 31 bolag. Antalet bolag på ATTRACT40 kommer att uppgå till 47, varav 13 är nya i förhållande till föregående period. De bolag som utgår ur Attract40 överförs till O-listans övriga aktier. Förändringar på Mest Omsatta och ATTRACT40 från och med den 1 januari 2005: • Nya bolag på Mest Omsatta: Inga. • Bolag som faller bort från Mest Omsatta: Inga. Industriförvaltnings AB Kinnevik flyttades från segmentet i juli 2004 i samband med fusionen med Invik & Co AB. • Nya bolag på ATTRACT40: Axis AB, Biacore International AB, Capona AB, Concordia Maritime AB, Millicom International Cellular S.A, NOTE AB, Pricer AB, Protect Data AB, SAAB AB, Skanditek Industriförvaltning AB, SWECO AB, Unibet Group Plc och Inv Ldt Vostok Nafta. • Bolag som faller bort från ATTRACT40: Anoto Group AB, Avanza AB, Framfab AB, LB Icon AB, Industrial and Financial Syst AB IFS, Kaupþing Búnaðarbanki hf., Klövern AB, Maxim Pharmaceuticals Inc., Munters AB, Nobia AB, Nordnet AB, Orc Software AB och SwitchCore AB. Sedan förra uppdateringen har dessutom Fabege AB och Song Networks Holding AB flyttats från segmentet på grund av uppköp. Investment AB Kinnevik har under perioden adderats till segmentet i samband med fusionen med Invik & Co AB. Den ändring av reglerna för kvalificering till Mest Omsatta-segmentet som tidigare aviserats, kommer inte att genomföras. För mer information, vänligen kontakta: Frank Teneberg, Försäljningsansvarig noterade bolag, Stockholmsbörsen +46 8 405 6954 Annika Molander, Informationschef, Stockholmsbörsen +46 8 405 6610

Om oss

OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. OMX Exchanges äger och driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland.