Gambro och ProfilGruppen vinnare i Bästa Redovisningen 2003

Gambro och ProfilGruppen vinnare i Bästa Redovisningen 2003 I Stockholmsbörsens tävling "Bästa redovisningen 2003" har Gambro AB utsett till vinnare i kategorin Stora företag. ProfilGruppen AB har utsetts till vinnare i kategorin Mindre företag. Bästa redovisningen är en årlig tävling som syftar till att stimulera företag att förbättra och utveckla den externa informationen. Juryns uppgift är att genom en helhetsbedömning välja den externa redovisning som bäst motsvarar de krav som aktieägare och andra läsare ställer. Den externa information som juryn bedömt är i första hand årsredovisningar. Som nykomling på listan över bästa redovisningar bland Stora bolag tog sig Gambro direkt in på förstaplatsen. Bolagets årsredovisning uppfyller i stort sett alla de krav som kan ställas på bra aktieägarinformation. Årsredovisningen innehåller bland annat en utförlig marknadsgenomgång för såväl Gambro som för bolagets konkurrenter, ett väl utvecklat riskavsnitt och en detaljerad genomgång av bolagets styrelsearbete. Efter att fyra år i rad ha tilldelats ett hedersomnämnande, har ProfilGruppen i år utsetts till vinnare inom gruppen Mindre företag. Bolaget presenterar en tilltalande och läsvänlig årsredovisning med väl avgränsade avsnitt om bolagets affär, marknad, personal, miljö samt en riskanalys. För år 2003 har fem hedersomnämnanden lämnats i klassen för Stora bolag. De går till AB Electrolux, Ratos AB, SAS AB, Securitas AB och AB SKF. I klassen för Mindre företag ges hedersomnämnanden till Broström AB, Renova AB, Sardus AB samt VLT AB. "Stockholmsbörsen värnar och verkar för att bolagens informationsgivning ska hålla hög kvalitet. Detta sker bland annat genom denna tävling, utbildning av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i de noterade bolagen samt genom bolagsövervakningens dagliga arbete. Stockholmsbörsen tackar tävlingsjuryn för dess insatser, som varit av stor betydelse för redovisningens utveckling i såväl privata som offentliga företag", säger Anders Ackebo, chef för Bolags- och kursövervakningen på Stockholmsbörsen, OMX Exchanges. I årets bedömning, som är den trettionionde i ordningen, har 297 företag bedömts. Bland de tävlande ingick samtliga företag noterade på Stockholmsbörsen samt 15 företag som deltagit på eget initiativ. Tävlingens jury bestod av Ulf Strömsten, ordförande, Hans Edenhammar, Anders Haskel och Hans Johnsson. Gränsen mellan kategorin Stora bolag och Mindre bolag går vid ett börsvärde om två miljarder kronor den 31 december 2003 (eller redovisat eget kapital för onoterade bolag). För ytterligare information Annika Molander, informationschef OMX Exchanges 08 - 405 66 10 Broschyren "Stockholmsbörsen bästa redovisningen 2003" kan kostnadsfritt beställas via Stockholmsbörsens web, omx.webshop.strd.se. Broschyren innehåller bland annat generella kommentarer på 2003 års årsredovisningar samt specifika kommentarer till vinnarnas och de hedersomnämnda bolagens redovisning. Om OMX Exchanges | OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. Genom OMX Exchanges äger och driver OMX börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland. Via OMX Exchanges erbjuder OMX tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. För mer information, vänligen besök www.omxgroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT21830/wkr0001.pdf

Om oss

OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. OMX Exchanges äger och driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland.

Dokument & länkar