Månadsstatistik OMX Exchanges november 2004

Månadsstatistik OMX Exchanges november 2004 • Den 15 november 2004 bytte Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen namn på indexen OMX och HEX25. Det nya namnet på OMX-index är OMXS30, där bokstaven S i namnet står för Stockholm. HEX25-index nya namn är OMXH25 där H står för Helsingfors. Siffrorna anger det antal aktier som ingår i de handelsbara indexen. Introduktionen av en gemensam indexfamilj är ett led i OMX Exchanges arbete med att skapa en integrerad nordisk och baltisk marknad. • Antalet avslut på Vilniusbörsen uppgick den 25 november till 802 stycken, vilket är rekordomsättning. Det tidigare rekordet på 757 avslut dateras till den 23 januari 1997. Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 18 097 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 19 705 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 56 516 (den senaste tolvmånaders perioden: 58 051). Omsättningshastigheten uppgick till 108%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick till 359 802 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 442 558 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 337 432 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 416 995 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 22 371 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 25 563 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var 35,9 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 51,8 mkr) per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen per dag uppgick till 36,1 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 56,5 mkr) per dag. Rapporten omfattar statistik från börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius. De rapporterade siffrorna avser samtliga fem börserna tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. Indexutveckling Under november steg OMXS30-index med 5,8%, OMXH25-index steg med 6,9%, TALSE index steg med 8,2%, RIGSE index steg med 8,7% och VILSE index steg med 10,0%. Medlemmar Den 30 november uppgick det totala antalet medlemmar till 123 (exkluderat 46 st som är medlemmar på mer än en börs) varav Stockholmsbörsen hade 77 medlemmar, Helsingforsbörsen hade 45 medlemmar, Tallinnbörsen hade 15 medlemmar, Rigabörsen hade 13 medlemmar och Vilniusbörsen hade 19 medlemmar. Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 30 november till 4 238 (28 november, 2003: 3 771) mdr kr. Det totala antalet noterade bolag är 500 (exkluderat 6 dubbelnoterade bolag) varav 274 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 138 är noterade på Helsingforsbörsen, 13 är noterade på Tallinnbörsen, 38 är noterade på Rigabörsen och 43 är noterade på Vilniusbörsen. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 1 792, varav 1 451 på Stockholmsbörsen, 277 på Helsingforsbörsen, 4 på Tallinnbörsen, 27 på Rigabörsen och 33 på Vilniusbörsen. I november registrerades 40 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 31 avregistrerades. På Helsingforsbörsen registrerades 7 nya obligationer under månaden och 4 avregistrerades. På Tallinnbörsen registrerades 1 obligation under månaden och på Vilniusbörsen registrerades 2 obligationer under månaden och 3 obligationer avregistrerades. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1 929, varav 1 649 på Stockholmsbörsen och 280 på Helsingforsbörsen. I november noterades 103 nya warranter på Stockholmsbörsen och 144 avnoterades. På Helsingforsbörsen noterades 12 nya warranter under månaden och 40 avnoterades. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen har skickat över tre fall av misstänkt insiderhandel till Finansinspektionen. Song Networks Holding AB placerades på O-listans observationsavdelning på grund av att bolaget ansökt om avnotering av sina aktier från Stockholmsbörsen. Vilniusbörsens styrelse ålade två av sina medlemmar att betala vite, då medlemmarna ej fullföljde åtagandet att ha tillräckligt med likvida medel för att täcka avräkningen av innehavda positioner. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta För frågor om handelsstatistik: Stockholm Annika Molander, informationschef, +46 8 405 66 10 Helsingfors Mari Häyry, informationschef, +358 9 6166 7599 Tallinn Tex Vertmann, informationschef, +372 640 8862 Riga Krista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 Vilnius Diana Sokolova, Marknads- och informationschef +370 5 272 13 71 För frågor om marknadsövervakning: Stockholm Anders Ackebo, Chef för Bolags- och Kursövervakningen, +46 8 405 7010 Statistiken finns även tillgänglig på www.omxgroup.com

Om oss

OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. OMX Exchanges äger och driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland.

Dokument & länkar