OMXS30 och OMXH25 - de nya indexnamnen på OMX och HEX25

OMXS30 och OMXH25 - de nya indexnamnen på OMX och HEX25 Den 15 november 2004 byter Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen namn på indexen OMX och HEX25. Det nya namnet på OMX-index blir OMXS30, där bokstaven S i namnet står för Stockholm. HEX25-index nya namn blir OMXH25 där H står för Helsingfors. Siffrorna anger det antal aktier som ingår i de handelsbara indexen. Introduktionen av en gemensam indexfamilj är ett led i OMX Exchanges arbete med att skapa en integrerad nordisk och baltisk marknad. Målsättningen med en större, harmoniserad marknad är att skapa en effektiv och likvid nordisk baltisk marknadsplats som ska tillfredställa både lokala och globala aktörers behov och bidra till ökad konkurrenskraft i regionen. Indexnamn Nuvarande indexnamn Nytt indexnamn från och Fullständigt namn från med 15 november 2004 och med 15 november 2004 OMX (Stockholmsbörsen) OMXS30 OMX Stockholm 30 HEX25 OMXH25 OMX Helsinki 25 (Helsingforsbörsen) För mer information, vänligen kontakta Annika Molander, Informationschef, OMX Exchanges +46 8 405 6610 OMXS30, OMX Stockholm 30 OMXS30 är ett kapitalviktat index som mäter kursutvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det innebär att de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. Omviktning samt urval av aktier sker två gånger per år, baserat på bolagens likviditet. Den höga likviditeten i de ingående aktierna tillsammans med konstruktionen av indexet gör OMXS30 attraktivt för derivat såsom terminer och optioner, men även för andra finansiella produkter som aktieindexobligationer och börshandlade fonder. OMXH25, OMX Helsinki 25 OMXH25 är ett kapitalviktat aktieindex som består av de 25 mest omsatta aktieserierna listade på Helsingforsbörsens huvudlista. OMXH25 används som jämförelseindex för förvaltning av finska aktieportföljer och används internationellt som ett referensindex för den finska marknaden. Omviktning av indexet sker fyra gånger per år, medan aktieurvalet genomförs två gånger per år baserat på bolagens likviditet. Indexets konstruktion samt den höga likviditeten i de ingående aktierna gör OMXH25 attraktivt för derivat såsom terminer, optioner och börshandlade fonder. Om OMX Exchanges | OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. Genom OMX Exchanges äger och driver OMX börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland. Via OMX Exchanges erbjuder OMX tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. För mer information, vänligen besök www.omxgroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20920/wkr0010.pdf

Om oss

OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. OMX Exchanges äger och driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland.

Dokument & länkar