Datum för finansiell information från OMX under 2005

Bokslutskommuniké 2004 Onsdag den 2 februari Årsredovisning 2004 Distribueras i mars Bolagsstämma Torsdag den 7 april Delårsrapport januari - mars Onsdag den 20 april Rapportdatum för januari-juni och januari-september 2005 kommer att presenteras senare. För mer information, vänligen kontakta: Jakob Håkanson, chef för Investor Relations 08 405 60 42

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar