Fullföljande av samgående mellan APK och VPC

VPC AB och OMX AB (publ) offentliggör idag att parterna har fullföljt villkoren i samgåendeavtalet mellan den av OMX ägda finska värdepapperscentralen APK och den svenska motsvarigheten VPC. Därigenom skapas en stark gemensam koncern för värdepappershantering i Norden. Efter fullföljande av samgåendet upphör affärsområdet Settlement & Depository att konsolideras och finnas inom OMX’ organisation. För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta: Hanna Linderstål, Communication, VPC 08 402 91 45 Anna Rasin, informationschef, OMX 08 405 66 12

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar