Jukka Ruuska avstår rollen som ställföreträdande VD för OMX

Jukka Ruuska, chef för divisionen OMX Exchanges division och från och med den 1 januari 2005 också VD för Stockholmsbörsen, har beslutat att tillfälligt kliva tillbaka från rollen som vice VD och ställföreträdande VD på OMX. Ingen annan ställföreträdande VD kommer att utses. “Vi genomför just nu en översyn av verksamheten för att reda ut hur vi kan organisera oss på det sätt som bäst stödjer vår strävan att öka förtroendet för den finansiella sektorn. I avvaktan på resultaten från denna översyn har jag beslutat att avstå från rollen som ställföreträdande VD för OMX. Jag gör detta för att undvika den risk för intressekonflikt som de tre rollerna som chef för OMX Exchanges, VD för Stockholmsbörsen och vice VD för OMX potentiellt sett för med sig. Dessutom kommer jag under våren 2005, under förutsättning att samgåendet genomförs, att ägna mycket tid och energi på att integrera Köpenhamnsbörsen med OMX Exchanges, och därigenom ta nästa steg i integrationen av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. När denna spännande expansionsfas är över och när vi har genomfört eventuella nödvändiga förändringar av organisationsstrukturen, så kan jag återuppta tjänsten som vice VD,” säger Jukka Ruuska, chef för OMX Exchanges. Jukka Ruuska kommer att fortsätta vara medlem av OMX ledningsgrupp. För mer information, vänligen kontakta: Anna Rasin, informationschef 08 405 66 122

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar