OMX' finansiella mål

OMX har genomgått ett antal större förändringar de senaste åren. Företaget har omstrukturerats och ett samgående har genomförts med HEX. Som ett led i denna förändringsprocess presenterar nu OMX följande finansiella mål i samband med sin kapitalmarknadsdag: OMX primära målsättning är att skapa långsiktigt värde åt sina aktieägare genom att skapa värde åt kunder, anställda och andra intressenter. OMX strävar efter att skapa lönsam tillväxt med en avkastning som överstiger marknadens avkastningskrav. För att nå denna målsättning i ett medellångt perspektiv så har nya finansiella mål etablerats som vägledande för OMX: • Avkastning på eget kapital om minst 15 procent • Nettoskuld/eget kapital om maximalt 30 procent Genom att nå dessa mål kommer OMX kunna betala ut ökande utdelningar till sina aktieägare och samtidigt bibehålla en tillräckligt stark balansräkning med hänsyn till den finansiella risknivån. För mer information, vänligen kontakta: Jakob Håkanson, chef för Investor Relations 08 405 60 42

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar