OMX' Valberedning

OMX' Valberedning I enlighet med beslut på OMX' bolagsstämma den 25 mars 2004 meddelas härmed att Valberedning, bestående av de fyra största aktieägarnas representanter samt OMX' styrelseordförande, bildats. Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till styrelse med mera, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Valberedningen består av: Eva Halvarsson, departementsråd Näringsdepartementet KG Lindvall, styrelseledamot Robur Fonder Tom Ruud, Head of Corporate and Institutional Banking Nordea Olof Stenhammar, styreleseordförande i OMX (sammankallande) Marcus Wallenberg, VD Investor Om kretsen av de största aktieägarna förändras under nomineringsprocessen kommer Val¬beredningens sammansättning förändras för att reflektera detta. Aktieägare som önskar komma i kontakt med Valberedningen kan göra detta via e-post (nomination.committee@omxgroup.com), brev (OMX, SE 105 78, Stockholm) eller telefon (08-405 60 00, Gerd Linnarsson). För mer information, vänligen kontakta: Anna Rasin, informationschef 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT21220/wkr0001.pdf

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar