Valberedningens förslag till styrelse i OMX

OMX’ valberedning, bestående av Marcus Wallenberg (tillika ordförande), Eva Halvarsson, KG Lindvall, Tom Ruud och Olof Stenhammar (sammankallande), har beslutat att föreslå den extra bolagsstämma som OMX avser hålla den 3 februari 2005 att följande nya styrelseledamöter utses intill ordinarie bolagsstämman 2005 hållits: Urban Bäckström Birgitta Klasén Henrik Normann Valet av Henrik Normann är villkorat av att samgåendet med Köpenhamns Fondbörs genomförs samt ett godkännande från den danska Finansinspektionen. Olof Stenhammar, ordförande, Adine Grate-Axén, Bengt Halse, Tarmo Korpela, Markku Pohjola kvarstår i styrelsen medan Gunnar Brock, Timo Ihamuotila, Thomas Franzén och Mikael Lilius har förklarat att de önskar avgå ur styrelsen. Valberedningen representerar 35 procent av samtliga röster och aktier i bolaget. Urban Bäckström Urban Bäckström är sedan den 1 november 2003 VD för Skandia Liv. Han innehar också uppdrag som styrelseordförande för Internationella Handelshögskolan i Jönköping och som vice styrelseordförande i Nationalekonomiska Föreningen. Mellan 1994 och 2002 var Urban Bäckström riksbankschef. Under den tiden var han också engagerad som styrelseledamot och sedermera ordförande i Bank for International Settlements (BIS). Vidare representerade han Sverige i den så kallade G-10 gruppen och var även Sveriges guvernör i Internationella Valutafonden (IMF). Mellan 1991 och 1993 var han statssekreterare i finansdepartementet och bland annat under regeringen ansvarig för hanteringen av den svenska bankkrisen. Under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet var Urban Bäckström VD för en fondkommissionärsfirma. Urban Bäckström är född 1954 och är civilekonom. Birgitta Klasén Birgitta Klasén är sedan 2004 Chief Information Officer (CIO) och chef för Information Management på EADS Deutschland GmbH samt styrelseledamot i EADS Information Technology Services, Föreningssparbanken, E.ON Energie bv och Eniro. Under 2003 var hon projektledare för ett koncernövergripande IT-projekt på Posten AB och därförinnan var hon fristående konsult mellan 2002 och 2004. Mellan 1996 och 2001 var hon CIO på Pharmacia & Upjohn och därförinnan hade hon samma tjänst på Telia mellan 1995 och 1997. Från 1976 fram till 1992 arbetade hon som ingenjör på IBM i Sverige och 1993 till 1994 var hon ställföreträdande VD för Responsor AB. Birgitta Klasén är född 1949 och är civilingenjör. Henrik Normann Henrik Normann är sedan 2000 chef för Markets och medlem i ledningsgruppen för Danske Bank samt sedan 2004 ledamot i styrelsen för Köpenhamns Fondbörs. Han är också styrelseordförande i Danske Private Equities A/S och Danske Capital samt ställföreträdande ordförande i ISMA (International Securities Markets Association). Därutöver är han styrelseledamot i Fokus Bank samt danska Börsmäklarföreningen. Han har arbetat på Danske Bank i Köpenhamn och London i olika tjänster sedan 1983 med undantag för åren 1991 till 1993 då han arbetade på Asgard Management i London. Henrik Normann är född 1953 och är fil. kand. från Köpenhamns Universitet. För mer information, vänligen kontakta: Anna Rasin, informationschef +46 8 405 66 12

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar