Delårsrapport 2004-07-01 till 2004-09-30

Första kvartalet 2004

•Koncernens försäljning under perioden uppgick till 5 428 KSEK.
•Koncernens rörelseresultatet för perioden –466 KSEK.
•Stark försäljning september månad för dotterföretaget Promote Respons AB, 2 547 KSEK.
•Förvärv av resterande 60% av röstetalet (kapitalandel efter förvärvet är 100%) i Talkingheads AB genomfördes 2004-11-22.
•Förvärv av DM-byråerna ONE Direct AB (kapitalandel efter förvärvet 100%) och nxt sthlm direct marketing AB (kapitalandel efter förvärvet 50%) genomförs under december månad

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar