Jerker Stenberg ny koncernchef för ONE

Ny koncerchef i ONE. Under början av året utsågs Jerker Stenberg till
koncernchef för ONE.

Jerker tar också plats i ONEs styrelse. Som vd för Kuponginlösen under närmare 10 år byggde
Jerker upp ett gediget marknadskunnande och kontaktnät. Detta kommer väl till pass för ONE.
Ambitionen under den närmaste tiden är att bygga en starkare organisation och stärka upp
kompetens på de få områden där vi idag är svaga. Jerkers uppgift blir också att aktivt arbeta för
synergier mellan dom olika verksamheterna.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar