ONE etablerar verksamhet i Finland

• Bygger en ny och slagkraftig koncern inom DM (Direct Marketing)
• Stark tillväxt ett av de ledande DM-företagen i Sverige
• Notering möjliggör en snabbare etablering i Skandinavien.

ONE har en unik kunskap om hur kunderna får bäst avkastning på varje investerad marknadsföringskrona. ONE har redan idag en bra grund för detta genom olika kundanpassade tekniska lösningar.

Den långsiktigt positiva trenden när det gäller DM kvarstår. Undersökningar bland kunder visar att en allt större andel av företagens och organisationers marknadsföringsbudgetar kommer att investeras i DM. I Institutet för Reklam- och Mediestatistiks (IRM) senaste mätning återfinns återigen direktkommunicerande medier som Internet och DM som vinnarna.

”Läget för etablering i Finland är det bästa möjliga just nu. Vi har fått en förfrågan från en av våra större uppdragsgivare som vill att vi ska etablera vårt kundlojalitetskoncept på den finska marknaden. Vi driver redan idag ett antal andra kunduppdrag på Nordenbasis bl.a Nordisk Kellogg´s. I första steget tittar vi på möjligheten att etablera oss med en lokal aktör”, säger Jerker Stenberg, VD ONE.

ONE har idag ca 200 kunder fördelat över dom flesta branscher. Några av kunderna inom ONE är Röda Korset, IBM, Aftonbladet, IF, Posten, Bonniers Spendrups.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar