ONE först att lansera eyeflow studier i Sverige

Eyeflow är en unik metod att se hur en läsare/mottagare ser på exempelvis en
DR-kampanj, ett html mail eller en hemsida. I kombination med frågor skapar vi
unika metoder för utvärdering av kommunikation.

Syftet är att vetenskapligt belägga och visa på formgivningens betydelse när man kommunicerar
med olika målgrupper. Vi kan idag exakt mäta ögats rörelse över ett dokument oavsett om det är
en DM-enhet eller annons. Det finns också en mycket bra möjlighet att testa webbsidor och hur
pass användarvänliga dessa är. Vi har under den senaste tiden genomfört ett stort antal
intressanta studier bl.a. gällande tidningar. ONE har också genomfört ett antal workshops med
potentiella kunder och intresset är mycket stort oavsett bransch. Under hösten kommer ONE att
knyta ett antal företag till oss som återförsäljare av denna tjänst.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar