ONE förvärvar Talkingheads AB

ONE Media Holding AB (publ) noterat på Aktietorget.

ONE använder sig av option och ökar ägandet i det Gotländska contactcentret Talkingheads. Efter förvärvet äger ONE 100 procent av Talkingheads.

Talkingheads driver idag verksamhet inom området för contactcenter med en inriktning mot research, kundtjänst och support. Talkingheads etablerades 1996 och ser positivt på framtiden, där man i branschen som helhet talar om tillväxttal mellan 25-30 procent. Förvärvet kommer att ha en begränsad men positiv påverkan på ONEs resultat.

”Kundvård och research och andra marknadskartläggningar blir allt viktigare eftersom det hela tiden handlar om att skapa rätt erbjudande till rätt person. Vi har under de senaste åren gradvis förändrat Talkingheads inriktning till att mer och mer arbeta med just research och marknadskartläggningar. Denna typ av verksamhet lämpar sig mycket väl att driva på Gotland. Vi ser Talkingheads som en bra bas att bygga vidare på”, säger Jerker Stenberg, VD ONE.

ONE har idag ca 200 kunder fördelat över dom flesta branscher. Några av kunderna inom ONE är Kelloggs, IBM, Aftonbladet, IF, Posten, Bonniers Spendrups.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar