ONE lanserar Internetkoncept för Digital DR

• Internetrelaterade DR-kanaler växer med 15-20 procent per år.
• ONE och mySolution lanserar myPaper 4.0, ett verktyg för webbpublicering i blädderbart format.

De digitala och Internetrelaterade mediekanalerna har vuxit med mellan 15-20 procent per år de senaste åren och ökningstakten tilltar. Också utvecklingen för e-handel och webbshoppar är starkt positiv. ONE lanserar i samarbete med IT-företaget mySolution webbpubliceringsverktyget myPaper 4.0, ett nytt koncept för Digital DR. Verktyget är utvecklat av mySolution.

”Med ett minimum av ”brus” kan konsumenten ta del av ett budskap. Detta i en form som har maximal acceptans av konsumenterna, dvs det blädderbara formatet för tidningar och böcker”, säger Christer Westman på mySolution, f.d RamaBama IT Consulting

Konceptet innebär att man kan publicera blädderbara DR-enheter, olika typer av broschyrer, årsredovisningar, böcker m.m. på Internet. Man kan samtidigt göra dessa interaktiva genom att lägga in länkar för ”beställningar”, ”medlemskap”, ”förfrågningar” m.m.

”Inom ONE ser vi stora möjligheter med verktyget när det gäller presentation av erbjudande och varor på webbshoppar samt integration mellan postal och Digital DR”, säger Jerker Stenberg, VD ONE.

ONE har idag ca 200 kunder fördelat över dom flesta branscher. Några av kunderna inom ONE är Kelloggs, IBM, Aftonbladet, IF, Posten, Bonniers och Spendrups.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar