ONE Media Holding AB (publ) noteras på Aktietorget idag den 19 november 2004

ONEs noteringsprospekt finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida www.onemedia.se.
ONEs aktie handlas på AktieTorget under tickernamnet ONE. En börspost kommer att omfatta 1.000 aktier. Isinkoden är SE0001096140, OrderbookID är 27570.
ONE etablerades i februari 2002 med målet att bygga en ny och slagkraftig koncern inom DM (Direct Marketing). ONE har haft en mycket stark tillväxt och är idag ett av de ledanden företagen på den svenska DM-marknaden. Noteringen av ONE kommer att möjliggöra en snabbare etablering i Sverige och Skandinavien.

ONE har byggt en unik kunskap om hur kunderna får bäst avkastning på varje investerad marknadsföringskrona. ONE har redan idag en bra grund för detta genom olika kundanpassade tekniska lösningar, där ett unikt CRM-system för drift av olika kundlojalitetsprogram är ett exempel. Vi har vidare i samarbete med Nordea utvecklat ett microbetalsystem som hanterar kampanjrelaterade betalningsströmmar över hela Skandinavien.

"Den långsiktigt positiva trenden när det gäller DM kvarstår. Undersökningar bland kunder visar att en allt större andel av företagens och organisationers marknadsföringsbudgetar kommer att investeras i DM. I Institutet för Reklam- och Mediestatistiks (IRM) senaste mätning återfinns återigen direktkommunicerande medier som Internet och DM som vinnarna", säger Jerker Stenberg, VD ONE.

ONE har idag ca 200 kunder fördelat över de flesta branscher. Några av kunderna inom ONE är Kelloggs, IBM, Aftonbladet, IF, Posten, Bonniers och Spendrups.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar