ONE skapar tillväxt via traineeprogram

ONE driver redan ett aktivt utbildningsprogram inom ramen för ONE Academy i
syfte att vidareutveckla sin personal. För att överbrygga den kunskaps och
kompetensbrist som råder på DM- marknaden skapar ONE ett unikt
traineeprogram.

ONE ser här en bra möjlighet att via detta program knyta såväl intressanta företag och personer till företaget som vill utvecklas och arbeta med DM. Vi räknar med att under det närmaste åren öka
vår marknadsandel avsevärt och tror att detta kan vara ett sätt.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar