ONE vet bäst hur läsare tar till sig reklam

Eyeflow är en unik metod och teknik att se hur en mottagare av ett reklam läser och tar till sig information och budskap. Man kan följaktligen också se vilken information som man inte tar till sig. Metoden bygger på den tyske forskaren Sigfrid Vögelis studier av ögats rörelser när människan läser.

Tekniken fungerar för att analysera:

• Annonser
• Websidor
• DR-kampanjer
• Tidningar
• Kataloger

”Möjligheten att analysera ögats exakta rörelse över ett reklamdokument har visat sig vara en tjänst som många reklamköpare efterlyst och känt ett stort behov av. Vi har under 2004 genomfört ett stort antal studier. Några kunderna som vi kan nämna är, Vodafone, Ledarna, The PhoneHouse, Bonniers olika tidningstitlar, GE Money Bank och Grumme. De flesta branscher finns dock representerade. Vi kan också redan nu konstatera att möjligheten till billiga förtester och uppföljning av olika marknadsföringsaktiviteter kommer att bli vanligt förekommande framöver”, säger Jerker Stenberg VD för ONE.

ONE har en unik kunskap om hur kunderna får bäst avkastning på varje investerad marknadsföringskrona. ONE har redan idag en bra grund för detta genom olika kundanpassade tekniska lösningar.

ONE har idag ca 200 kunder fördelat över dom flesta branscher. Några av kunderna inom ONE är Kelloggs, IBM, Aftonbladet, IF, Posten, Bonniers Spendrups.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar