Promote Respons fördubblar omsättningen och lokaler

Promote Respons som ingår i ONE har under de senaste året haft en kraftig
kundtillströmning efterfrågan på bolagets tjänster ökar stadigt hela tiden.

Detta i sin tur har lett till att man under sommaren flyttat från Solna till Bromma och nya lokaler
på ca 3000 kvm. Bland nya och gamla kunder märks bl.a. Aftonbladet, Kelloggs och If.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar