Giganten Twitch köper IGDB från Goodbye Kansas mfl

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Flera källor bland annat Techcrunch, Breakit och DI Digital informerade under gårdagen om att Amazonbolaget Twitch har förvärvat svenska databasen IGDB, som bland annat ägs av Goodbye Kansas sfären. Vid utgången av 2018 ägde Goodbye Kansas Game Invest AB 14,89% av IGDB, eller dess verkliga bolagsnamn ”8 Dudes in a Garage”.

Inga transaktionsbelopp eller officiella kommentarer har lämnats från parterna.

Enligt svenska DI Digital, har Christian Björkman, investment Manager Almi Invest, kommenterat affären enligt följande; ”Vi hade gärna kunnat tänka oss att vara med på resan längre, men det blev en bra affär och vi tror att Twitch är en perfekt hamn för bolaget”,

Baserat på tillgänglig information angående den eventuella transaktionen kan Onoterat AB (publ) i nuläget ej avgöra hur värderingen Goodbye Kansas Holding AB (publ) påverkats. Onoterat AB (publ) utvärderar enligt gängse redovisningsprinciper Goodbye Kansas Holding AB (publ) samt övriga innehav löpande. Ny information om värderingen eller annan information delges senast vid Onoterat AB (publ) kommande delårsrapport.

 För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ) - Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar