Onoterat AB - Funrock AB erhåller indikativt bud

Onoterat AB (publ) – noterat på NGM Nordic MTF – portföljbolag Funrock AB har erhållit ett indikativt aktiebud från Vavel Games AB.

Vavel Games AB har presenterat ett indikativt aktiebud, som ej är bindande, till aktieägarna i Funrock AB, om att förvärva minst 51% av aktierna i Funrock AB. Funrock AB aktieägare kommer äga drygt 45% av kapitalet i Vavel Games AB, vid ett genomförande av affären.

Styrelsen från Funrock AB har ej kommenterat det indikativa budet från Vavel Games AB.

Onoterat AB (publ) kommer utvärdera det indikativa budet, och avser med stöd av andra aktieägare att påkallat extra stämma i Funrock AB. Onoterat AB (publ) äger 1,35% av utestående aktier i Funrock AB och 3,5% unit konvertibellån.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar