Onoterat AB – House of Dagmar planerar för en Crowd-Funding-Nyemission

Onoterat AB (publ) portföljbolag House of Dagmar planerar att genomföra en s k crowd-funding via Pepins om cirka sex (6) till tio (10) miljoner kronor under september – oktober 2020.

House of Dagmar planerar för en nyemission i storleksordningen sex (6) till tio (10) miljoner kronor för att finansiera och stärka sin digitala satsning i e-handel genom en s k crowd-funding via Pepins under september-oktober 2020.

House of Dagmar skapar hållbart producerade kläder för kvinnor på en global marknad inom premiumsegmentet. I höstkollektionen 2020 är 90% av produkterna tillverkade i olika hållbara material. House of Dagmar ligger i absolut framkant i Europa i att erbjuda hållbart designade kollektioner inom vårat segment. Bolaget bildades 2005 av tre systrarna, Karin Söderlind, Sofia Wallenstam och Kristina Tjäder, och omsättningen uppgick till drygt 44 miljoner kronor för 2019.

Karin Söderlind, VD för House of Dagmar kommenterar följande; ”Vi har nu en möjlighet att erbjuda vår fanbase delägarskap och tillbaka få en hängiven ägarskara och ambassadörer som älskar varumärket. Detta tror vi är en viktig del i framtidens ägarskap och en del i att bygga varumärken och försäljning.”

Onoterat AB (publ) har varit delägare i House of Dagmar sedan våren 2018 och ägarandelen uppgår till cirka 4,39% av kapitalet och rösterna i House of Dagmar.

.

För ytterligare information kontakta

Karin Söderlind, VD i House of Dagmar AB, mobil 070 – 582 60 44
Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar