Onoterat AB – House of Dagmar reviderar upp prognosen för 2020

Onoterat AB (publ) portföljbolag House of Dagmar reviderar efter en stark sommar & höststart upp prognosen för helåret 2020 med 2,5 miljoner kronor. Prognosen visar nu en omsättning på 37,6 miljoner, upp från tidigare 35 miljoner. Den höjda prognosen innebär samtidigt en förväntad resultatförbättring med 500 000 kronor och ett resultat före skatt (EBT) på 338 000, från att tidigare ha prognosticerat ett minus-resultat på 191 000 kronor. Omsättningsökningen är främst ett resultat av att försäljningen hos återförsäljare är starkare än förväntat.

I och med intåget av pandemin tvingades, House of Dagmar, justera ned helårsprognosen i våras från 44,7 miljoner till 35,0 miljoner, men återhämtningen ser nu ut att bli snabbare och starkare än för-väntat. Prognosen för 2021 lämnas oförändrad med en förväntad försäljning på 53 miljoner kronor, men kan också komma av revideras om den starka försäljningen fortgår.

Digitala återförsäljare har under året, till skillnad från fysiska, sett stark efterfrågan och House of Dagmar ser ökad efterfrågan från dessa aktörer. Det är också hos digitala återförsäljare House of Dagmar ser störst tillväxtpotential framåt.

”Efter en osäker vår och sommar känns det fantastiskt kul med ett sådant styrkebesked för oss och våra återförsäljare. Hösten är generellt en bättre säsong med dyrare plagg så vi är självklart otroligt lättade och tacksamma för den starka återhämtningen” säger Karin Söderlind, VD och medgrundare på House of Dagmar.

Onoterat AB (publ) har varit delägare i House of Dagmar sedan våren 2018 och ägarandelen uppgår till cirka 4,39% av kapitalet och rösterna i House of Dagmar, inför emissionen hos Pepins under september-oktober 2020..

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar