Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo AB (Magoo). Affären stärker Shortcut Media Group AB erbjudande inom avancerad 3D-animation samt visuella effekter (VFX) och expanderar SMG:s geografiska täckning norrut till Söderhamn.

Förvärvet stärker Shortcut Media Group:s kapacitet och kompetens inom avancerad 3D-animation samt visuella effekter (VFX). Det expanderar även SMG:s geografiska täckning med kontor i Söderhamn samt representationskontor i New York. Magoo väntas tillföra Shortcut Media Group AB 12-14 Mkr i omsättning och 1,5-2 Mkr i EBIT på årsbasis. Total köpeskilling uppgår till 7,8 Mkr för 100% av aktierna i Magoo med tillträde den 28 april, enligt Shortcut Media Group AB pressrelease per dagens datum.

Köpeskillingen inkluderar en nettokassa om ca 2,5 Mkr. Det innebär en bolagsvärdering av Magoo AB på skuldfri basis om ca 5,3 Mkr. Betalning erläggs genom:

  • 1,5 Mkr i nyemitterade SMG-aktier, till den volymvägda aktiekursen de 30 handelsdagarna före 1 maj 2021.
  • Likvida medel från SMG:s kassa.
  • Förvärvskredit i SEB samt säljarrevers

Utöver den fasta köpeskillingen kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå under 2022. För mer information om transaktionen återfinns på Shortcut Media  Group AB (publ) hemsida.

Onoterat AB (publ) äger drygt 5,2 % av aktierna och rösterna i Shortcut Media Group AB (publ), och har en positiv syn på SMG framlagda tillväxtstrategi, som presenterades i november 2020.

” Shortcut Media Group AB, är en de billigaste noterade tillväxtaktierna inom Digital Media (Produktion av företags- och reklamfilm, livesändingar, promos, VFX /Animation), och vi ser stor potential för bolaget”, säger Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Brinck, VD i Shortcut Media Group AB (publ), Mobil 076-949 66 99

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se