Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

Onoterat AB (publ) – noterat på NGM Nordic MTF – Valberedning har föreslagit att styrelse antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman i juni 2020. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Bertil Rydevik, Sverker Littorin och Lars-Erik Bratt, samt omval av suppleant Stefan Kraft.

Inför den extra stämman i Onoterat AB (publ) (556578 - 5622) den 16 januari 2020 har Valberedning haft två möten och däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen presenterar följande handling till ”Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578 - 5622)” presenterat den 23 december 2019.

Valberedningens förslag till Beslut om styrelseledamöter och suppleant (6)

Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman i juni 2020. Valberedningens lägger fram följande förslag till styrelse fram till kommande årsstämma;

  • Bertil Rydevik, omval ledamot
  • Sverker Littorin, omval ledamot
  • Lars-Erik Bratt, omval ledamot
  • Stefan Kraft, omval suppleant

Stockholm den 11 januari 2020

Valberedningen, i Onoterat AB (publ)

Bertil Rydevik                                                                                      Bo Lindén

Stefan Kraft

För ytterligare information kontakta:

Bo Linden, Valberedningens ordförande i Onoterat AB, mobil 070-832 00 22

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Prenumerera

Dokument & länkar