THQ Nordic AB har förvärvat Goodbye Kansas Game Invest AB

Stockholm den 14 augusti 2019

THQ Nordic AB har förvärvat Goodbye Kansas Game Invest AB ("GKGI") genom sitt helägda dotterbolag THQ Nordic Lager 1 AB. Den förmånliga köpeskillingen om 42,4 MSEK på en kassa- och skuldfri basis ligger väl under det kapital som GKGI investerat i plattformen och sina portföljbolag. Via förvärvet stärker THQ Nordic sin plattform för minoritetsinvesteringar i lovande utvecklingsstudior.

Förvärvet inkluderar en portfölj av fem minoritetsinvesteringar i utvecklingsstudior i tidig fas; Palindrome Interactive, Fall Damage, Neon Giant, Kavalri och Framebunker samt royaltyrättigheter till THQ Nordics kommande spel Biomutant. GKGIs tidigare investeringar i IGDB, Bearded Dragons och Goodbye Kansas VR kommer att kvarstå i Goodbye Kansas AB.

Hela THQ pressrelease finns att läsa under följande länk;

https://mb.cision.com/Main/15049/2880598/1089691.pdf

Goodbye Kansas Game Invest AB, är helägt dotterbolag till Goodbye Kansas Holding AB (publ).

Onoterat AB (publ) äger cirka 1,70 % av kapitalet och rösterna i Goodbye Kansas Holding AB (publ).

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), Mobil 0701 - 442 441

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar