Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

Sammanfattning av Q1 – Q4 2015

Följande sammanfattning avser perioden 2015-01-01 - 2015-12-31 med jämförelseperiod
2014-01-01 - 2014-12-31

  • Intäkterna för perioden uppgår till 34 257 SEK (16 700 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -4 987 342 SEK (-2 757 213 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 1 634 414 SEK (6 516 331 SEK) varav 1 479 346 SEK (6 502 792 SEK) i räntebärande placering
  • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 604 386 SEK (293 221 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken
  • Resultat per aktie -0,64 SEK (-0,35 SEK)
  • Soliditet 76,2 % (95,9 %)

Sammanfattning av Q4 2015

Följande sammanfattning avser perioden 2015-10-01 - 2015-12-31 med jämförelseperiod
2014-10-01 - 2014-12-31

  • Resultatet för perioden uppgår till -1 784 613 SEK (-910 046 SEK)

Kommentarer från VD

Tacksamhet och beslutsamhet. Det är dessa två ord som jag tänker på när jag konstaterar att så många personer ville delta i vår nyemission. En teckningsgrad på 165 procent är vi mycket nöjda med. Stort tack för ert förtroende! Och vi är fast beslutsamma att förvalta förtroendet på bästa sätt och kommer att kämpa hårt för föra OptiFreeze framåt. Du som aktieägare har med din investering bidragit till att vi nu kan skala upp teknologin ytterligare och möjliggöra en framgångsrik marknadsintroduktion. Även om vi är övertygade om att OptiFreeze har mycket goda förutsättningar att bli ännu ett världskänt företag från Lund så är vi medvetna om att det inte finns några lättvunna segrar. Vi måste prestera maximalt varje dag och ständigt lösa de problem som uppstår och inte minst ta tillvara de möjligheter som uppstår. Men jag känner mig trygg eftersom jag är omgiven av mycket vassa personer i OptiFreeze-teamet.

Just nu kretsar mycket kring vår prototyp som vi tagit fram i samarbete med JBT. Efter att ha testat vakuumimpregnering och PEF kan vi konstatera att den fungerar enligt önskemål. Vi har därmed tagit ett stort steg framåt, från labbet på Lunds Tekniska Högskola till att nu kunna producera större mängder produkter. Det innebär också att vi kan visa för livsmedelsindustrin att OptiFreeze är att räkna med. Nu måste vi växla ner och gasa på för att öka produktionskapaciteten ytterligare och under 2016 ta steget till nästa generations produktionsmetod. Bolagets OptiCept ska alltså uppnå industriell skala i år.  

För drygt två år sedan genomförde vi vår listningsemission och bolaget vilade på uppseendeväckande forskningsresultat som innebar att grönsaker och bär kunde frysas ned och tinas upp med bibehållen struktur. Därefter har vi i mycket snabb takt tagit ytterligare några steg framåt och har nu en teknologi som kan användas inom tre olika applikationsområden. Utöver frysning har vi avancerat inom kylning (shelf life extension) och torkning. Vår styrka är att en och samma OptiCept kan användas inom samtliga applikationsområden. Vilket av dessa tre områden som kommer att vara vårt första på marknaden är just nu en aning osäkert. Min gissning är att de första produkterna på marknaden kommer att vara frysta eller kylda produkter som behandlats med OptiFreezes teknologi. Målsättningen är fortfarande att detta ska ske under 2016. Samtliga applikationsområden har mycket goda förutsättningar att bidra till att OptiFreeze blir ett lönsamt företag.

Lund den 25 februari 2016
Fredrik Westman, VD

Prenumerera