Marknadsmeddelande 274/17- Sista dag för handel med BTA i OptiFreeze AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, OPTI BTA, är den 3 november, 2017. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: OPTI BTA

ISIN-kod: SE0010324129
Orderbok-ID: 143337
CFI: ESXXXX
FISN: OPTI/BTA
Sista handelsdag: 3 november, 2017.

Stockholm den 31 oktober, 2017. 

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.