OptiFreeze är nära att teckna ytterligare ett testavtal

För att undvika spekulation går företaget ut med ett förtydligande om att ytterligare ett testavtal är under förhandling. Det är bolagets förhoppning att det kommer att signeras under december.

Kunden är aktiv inom segmentet OptiFlower. Som rapporterades i kvartalsrapporten är detta en naturlig förlängning på de tester som gjorts i Lund under hösten. Det är först efter en framgångsrik testning som ett kommersiellt avtal kan skrivas.

För mer information, kontakta:
Göran Hedbys, styrelseordförande OptiFreeze AB     
Tel: +46 735 29 95 444
E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 December 2017.

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar