Tillfällig förändring i ledning och styrelse samt intensifierad försäljning

Göran Hedbys har under hösten agerat som arbetande ordförande i VD Nick Kramers frånvaro. Kramers sista dag som VD blir 31 oktober. Då Hedbys inte kan ha rollen som interim VD och den som ordförande samtidigt, gör bolaget en tillfällig förändring i ledning och styrelse.

Hedbys tillträder som tillfällig VD för Optifreeze med start 1 november. Tillfälligt tillträder därför Anders Hättmark som OptiFreezes styrelseordförande.

Rekryteringen av en permanent VD pågår och det är företagets förhoppning att en ny VD är på plats innan årsskiftet. Hedbys kommer då att återgå till sin roll som styrelseordförande.

Samtidigt förstärker Optifreeze på säljsidan. Bolaget har nu en fungerande pilotanläggning vilket gör att säljarbetet kan intensifieras. En dedikerad säljansvarig har rekryterats som kommer att arbeta intensivt för att öka bolagets kundbas ytterligare.

För mer information, kontakta:

Göran Hedbys, styrelseordförande OptiFreeze AB                          

Tel: +46 735 29 95 444

E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar