Nomineringskommitté i OptiMail AB

Nomineringskommitté i OptiMail AB En nomineringskommitté, bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för OptiMail AB. Nomineringskommitténs uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas för beslut vid OptiMails ordinarie bolagsstämma 2004. Nomineringskommitténs representanter: Bror Anders Månsson - VD, CityMail Sweden AB Arne Svahn - nominerad av Aktiespararna Peter Thelin - Brummer & Partners Lage Jonason - styrelseordförande, OptiMail AB Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till OptiMails styrelse kan adressera OptiMails styrelseordförande per e-mail: info@optimail.se OptiMail AB (Publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT20120/wkr0001.pdf

Dokument & länkar