Nya stora ägare i bolaget Optovent

Ägarförändringar efter emission: Nya stora ägare i bolaget Optovent Ägarbilden har förändrats efter avslutad nyemission i Optovent AB. Kapitalförvaltningsbolaget Quesada AB ökar sitt ägande i Optovent och blir företagets näst största ägare med 9,9 procent av kapitalet. Stena Sessan AB går in som ny ägare med 4 procent. Samtidigt lämnar Ingvar Pettersson, en av grundarna till Optovent, styrelsen och Quesadas VD, Tommy Jacobson, blir adjungerad i styrelsen från 1 februari. - Det är glädjande att vi, i den turbulens som råder på finansmarknaden just nu, har lyckats attrahera kapital från såväl gamla som nya aktieägare, säger Peter Benson VD i Optovent. I samband med den nu avslutade nyemissionen i Optovent AB har Quesada ökat sitt ägande och blivit bolagets näst största ägare med 9,9 procent av kapitalet. Störst ägare i Optovent med 11,8 procent av kapitalet är Staffan Persson med bolag. Samtidigt blir Stena Sessan AB ny ägare med 4 procent av kapitalet. Ändrad styrelse i Optovent I samband med nyemissionen lämnar Ingvar Pettersson, en av Optovents grundare, moderbolagets styrelse för att koncentrera sig helhjärtat på dotterbolaget OptoQ i Linköping. Tommy Jacobson, VD och grundare av Quesada, tidigare VD för Trevise Bank, blir från den 1 februari adjungerad i Optovents styrelse. - Ingvar Pettersson har bett att få ägna all tid åt OptoQ där hans erfarenhet är värdefull och betydelsefull för att vi ska kunna nå de ambitiösa mål som satts upp, berättar Sven Sandström, styrelseordförande i Optovent. Efter genomförd emission ser ägarstrukturen ut som följer, med aktieägare som äger över 4 procent av kapitalet. Staffan Persson med bolag, Quesada, Peter Lindell med bolag, Banco Fonder, Hans Karlsson, Medicon International och Stena Sessan AB. För mer information se www.optovent.se eller kontakta: Peter Benson, VD Optovent, telefon: 08-564 808 00 eller mobil: 070-669 11 00 eller Gabriella Finnborg, presskontakt, PRAT Finnborg PR, mobil: 0708-64 44 15. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt innovationsföretag som utvecklar och marknadsför system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. Optovent RtR Fiber Optisk Respirometri (FORE) ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid och larm vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, dagkirurgi, transportmedicin och hjärt- och lungdiagnostik i samband med arbets-EKG. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar