Optovent kallar till extra bolagsstämma: Nyemission för säkrad marknadsexpansion

Optovent kallar till extra bolagsstämma: Nyemission för säkrad marknadsexpansion - Lanseringarna i tredje kvartalet av Optovents OEM-plattform och nya kombinationsinstrument Respons, har mött ett mycket positivt gensvar på marknaden. Vi har under tredje kvartalet levererat fler än 70 av våra nya system för användning och utvärdering på sjukhus i Sverige, USA och runt om i Europa. För att kunna hantera försäljningen måste vi tillföra ytterligare resurser på säljsidan. Vi vänder oss till aktieägarna med förslag till en nyemission för att säkra den vidare utvecklingen utan förseningar, säger VD Peter Benson i en kommentar. Det finns ett mycket stort intresse för Optovents teknologiplattform. Det visade inte minst den uppmärksamhet som Optovent fick på MEDTEC i Amsterdam under 11-13 oktober, Europas största mässa för business-to- business inom medicinteknik. Företaget hittar dessutom ständigt nya användningsområden för RtR-teknologin. På kort tid har Optovent lämnat in två patent-ansökningar inom nya användningsområden i Sverige. Försäljning ligger i startgropen Optovent har utvecklat ett kretskort för OEM försäljning, RtR Fully Featured Board (FFB), som gör det möjligt att implementera RtR-teknologi i andra tillverkares medicinska apparater för patientövervakning. Dessutom har lansering och försäljning av kombinationsinstrumentet Respons tagit fart under det tredje kvartalet. Svenska sjukhus som idag använder Optovents andningsövervakare Respons, är bland annat Södersjukhuset och Karolinska Universitets-sjukhus i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg och Uppsala Akademiska sjukhus. - Intresset för våra nya produkter är stort och vi måste förstärka på säljsidan för att kunna hantera försäljningen, säger Peter Benson, VD för Optovent. Styrelsen i Optovent AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 15 november 2000, klockan 18.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas genom nyemission av lägst 770.000 och högst 1.043.700 aktier varvid de nyemitterade aktierna, med den företrädesrätt som anges i bolags-ordningen, skall äga tecknas av aktieägarna, där avstämningsdag för rätt att deltaga i emissionen är den 7 december 2000, där aktieteckning skall ske under perioden 7-21 december 2000 och där betalning skall ske med 13 kronor per tilldelad aktie senast den 2 januari 2001. För mer information, kontakta: Peter Benson, VD Optovent, mobil: 070-669 11 00 eller email: peter.benson@optovent.se. Eller Gabriella Finnborg, Prat Finnborg, mobil 070-864 44 15 eller telefon: 08-662 73 95. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt innovationsföretag som utvecklar och marknadsför system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. RtR (Real-time Respiration)-teknologi ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid och larm vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, dagkirurgi, transportmedicin och öppenvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01450/bit0002.pdf

Dokument & länkar