Tremånaders rapport 2000

Tremånaders rapport 2000 Utvecklingsarbetet med Optovents nya kombinationsinstrument, Respons , kommer att avslutas under början av juni månad och myndighetsgodkännanden för Europa förväntas inom kort. Ett komplett sortiment av förbrukningsprodukter till Optovent RR 9 700 beräknas bli klart för lansering under andra och tredje kvartalet 2000. Utvecklingen kommer att resultera i ytterligare patentansökningar och Optovent kommer i år att kunna erbjuda övervakning även för mycket små barn. Nettoomsättningen uppgick till 335 Tkr (295 Tkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,9 Mkr (-1,4 mkr). Resultat per aktie uppgick till -3,85 kr (-1,78 kr). I februari 2000 tecknade Optovent AB och Ortivus AB ett licens- och distributionsavtal avseende Optovents teknologi för andningsövervakning (RtR). Avtalet gäller primärt mobila övervakningssystem men kan komma att utvidgas. Optovent har bildat ett nytt teknologibolag, OptoQ AB, med säte i Linköping. Bolaget utvecklar en patentsökt teknologi för icke-invasiv, smärt- och blodprovsfri mätning av hemoglobin. En riktad emission på 25 MSEK ska genomföras under andra kvartalet . På sikt kommer Optovents ägande att minskas genom utskiftning till bolagets aktieägare. Optovent har som enda icke-amerikanska företag inbjudits att delta i ett forskningssamarbete lett av Dartmouth University med målsättning att utveckla en ny standard för smärtlindring och tillförsel av lugnande medel inom barnsjukvård. För innevarande år förväntas en väsentligt ökad omsättning. Företaget räknar dock på grund av marknadsinvesteringar med ett fortsatt negativt resultat. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00690/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00690/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar