Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist föreslås till nya styrelseledamöter i Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att Nomineringskommittén i Opus Prodox föreslår till årsstämman att Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist väljs till nya ledamöter i styrelsen. Den övriga styrelsen föreslås bestå av de sittande ledamöterna Göran Nordlund (ordförande), Eva Lotta Kraft och Lothar Geilen. Jan-Christer Persson och Bertil Engman har avböjt omval.

Jan-Åke Jonsson har en omfattande erfarenhet från internationell bilindustri, senast som verkställande direktör för Saab Automobile AB. Jan-Åke arbetar idag i ett flertal styrelser bl.a. det publika fastighetsbolaget Castellum AB (led), men även i mindre företag såsom Polstjärnan (ordf), Byt Hjul (ordf) samt nystartade Västkustens Affärsänglar. Jan-Åke Jonsson är
också föreslagen som ny ledamot i Vattenfall ABs styrelse.

Anders Lönnqvist, är styrelseordförande och ägare till Servisen och har gedigen internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor etc. Anders arbetar idag i ett flertal styrelser bl.a. i det publika investmentbolaget AB Novestra (led) samt i Nouvago Capital AB (ordf), Stronghold Invest AB (ordf) och SSRS Holding AB (led).

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 540 000 kronor, varav 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet ökar med 180 000 kronor från föregående år.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.

   

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Martin Jonasson, Ordförande i Nomineringskommittén
Telefon: +46 702 79 79 27
E-post: martin.jonasson@ap2.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108, SE-403 12 Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar