Opus emitterar företagsobligation i USA om 50 MUSD

Opus Group AB (publ) har utfärdat Taxable Corporate Notes (”Företagsobligation”) om 50 MUSD i USA. Intäkterna från transaktionen kommer att användas för refinansiering av befintlig skuld och därmed säkerställa likviditeten för Opus fortsatta expansion.

Företagsobligationen om 50 MUSD har utfärdats av Opus Group AB (publ) och har en rörlig räntesats i linje med LIBOR 7 dagar. Företagsobligationen är garanterad genom en bankgaranti utfärdad av Swedbank AB (publ), New York-filialen, med en löptid på tre år som kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse. S&P Global Ratings har utfärdat en långfristig och en kortfristig rating med utfallen ”AA-/A1+” för företagsobligationen. Löptiden inom företagsobligationens ramverk är 15 år. Företagsobligationen kan, helt eller delvis, återbetalas i förtid av Opus utan tillkommande kostnader.

“Företagsobligationen som emitteras i USD kommer att bidra till en minskad valutaexponering i USD för Opus, sänka våra finansieringskostnader och stödja vår tillväxtplan”, säger Linus Brandt, CFO och Vice VD för Opus.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar