Opus Group publicerar årsredovisning för 2016

Report this content

Opus Group publicerar idag sin årsredovisning för 2016. I samband med detta har bolagets styrelse antagit nya finansiella mål. De nya finansiella målen att uppnås för verksamhetsåret 2021 är: omsättning om 400 MUSD samt EBITDA-marginal om 25%. Bolagets finansiella mål om nettoskuld / EBITDA om 3,0 över en 12-månadersperiod kvarstår.

Opus Groups årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.opus.se. En tryckt version går att beställa via ir@opus.se.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Mölndal 21 april 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group

Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 697 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har nästan 1 700 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Argentina, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument & länkar