Opus Group publicerar årsredovisning för 2016

Opus Group publicerar idag sin årsredovisning för 2016. I samband med detta har bolagets styrelse antagit nya finansiella mål. De nya finansiella målen att uppnås för verksamhetsåret 2021 är: omsättning om 400 MUSD samt EBITDA-marginal om 25%. Bolagets finansiella mål om nettoskuld / EBITDA om 3,0 över en 12-månadersperiod kvarstår.

Opus Groups årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.opus.se. En tryckt version går att beställa via ir@opus.se.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Mölndal 21 april 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group

Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 697 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har nästan 1 700 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Argentina, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar