Penser Access: Opus - Opus starkaste kvartal någonsin

Opus redovisar sitt starkaste kvartal någonsin vad gäller nettoomsättning och EBITDA. Inom bolagets samtliga segment ökade omsättningen och marginalerna y/y, trots internationell expansion. Den organiska tillväxten uppgick till 12%, primärt drivet av EaaS (Equipment as a Service) och divisionen Intelligent Vehicle Support. Trots rekordkvartal tyngdes periodens resultat med en orealiserad valutakursförlust på SEKm 48 hänförd till den argentinska pesons värdeminskning mot USD under kvartalet, vilket resulterade i ett negativt resultat på SEKm 27. Då Opus fortsätter att leverera imponerade lönsamhet, trots expansion, justerar vi upp våra EBITDA-estimat för 2019 och 2020 med drygt 3%, och samtidigt bibehåller försäljningsestimaten. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen på: https://epaccess.penser.se/analys/opus-starkaste-kvartal-nagonsin/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera