Redeye: Opus Group - Stark Q2-rapport på flera punkter

Nettoomsättningen i det andra kvartalet ökade med 37 procent Y/Y med fortsatt bra organisk tillväxt om 12 procent. Det underliggande resultatet, i form av EBITDA, var det starkaste hittills. 142 MSEK i Q2 är ett betydande lyft mot fjolårets 90 MSEK och klart över vår prognos på 125 MSEK. Samtliga fyra segment var bättre än väntat.

Läs mer och ladda ner vår senaste analys: http://bit.ly/2waNJ1G 

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera