Catella Capital ny delägare i läkemedelsbolaget Orexo

Det Uppsalabaserade läkemedelsbolaget Orexo har genomfört en riktad nyemission där Catella Capital gick in som ny delägare, samtidigt som HealthCap, en av Europas ledande oberoende investerare inom life science, investerade ytterligare i bolaget. Genom nyemissionen tillfördes bolaget sammanlagt cirka 45 Mkr. ”Orexo befinner sig i ett expansivt skede och genom nyemissionen ges bolaget ett ökat handlingsutrymme och möjlighet att satsa ytterligare på prioriterade utvecklingsprojekt”, säger Zsolt Lavotha, verkställande direktör, Orexo AB. ”Sammantaget gör kapitaltillskottet att vi direkt kan satsa mer resurser för att stärka vår produktportfölj och flytta fram våra positioner. Det är samtidigt glädjande och naturligtvis av stort värde att vi nu har flera välrenommerade investerare bakom oss”, avslutar Zsolt Lavotha. Catella Capital är en fristående kapitalförvaltare som bedriver aktiv förvaltning via såväl diskretionära uppdrag – det vill säga individuellt anpassad förvaltning åt privatpersoner, enskilda företag, stiftelser och institutioner – som via fonder. Catella Capital förvaltar för närvarande cirka 14 mdr kr och är därmed en av de ledande, oberoende förvaltarna i Sverige. _________________________________________________________________________ För ytterligare information, vänligen kontakta: Zsolt Lavotha, verkställande direktör, Orexo AB +46 (0)18 780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se Erik Bergman, finanschef, Orexo AB +46 (0)18 780 88 13, e-post: erik.bergman@orexo.se

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar