Håkan Åström ny styrelseordförande i Orexo AB

Håkan Åström ny styrelseordförande i Orexo AB Vid Orexos extra bolagsstämma den 11 december valdes Zsolt Lavotha, Kjell Strandberg & Håkan Åström till nya ordinarie styrelseledamöter. Håkan Åström utsågs vid efterföljande styrelsemöte till ny styrelseordförande i bolaget, och ersatte därmed avgående ordförande Tomas Matsson, som haft uppdraget sedan 1997. "De nya styrelseledamöterna tillför stor branschkompetens till bolaget. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utvecklingen av Orexo till ett framgångsrikt läkemedelsföretag inom vår nisch" säger Thomas Lundqvist, Orexos VD. Thomas Lundqvist, Tomas Matsson och Tomas Nygren avgick ur styrelsen. VD Thomas Lundqvist tackar de avgående externa ledamöterna för deras betydelsefulla insatser för bolaget under dess uppbyggnadsfas. De nya ledamöterna Håkan Åström, känt namn inom läkemedelsbranschen, har över 30 års erfarenhet från företag som Baxter, Astra och Pharmacia. Han kommer närmast från en befattning i Pharmacias koncernledning. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Biovitrum AB och Scandinavian Life Science Venture AB. Zsolt Lavotha har 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom internationella läkemedelsföretag som Pfizer och Wyeth, senast som VD för Lavipharm Corp, USA åren 1998 - 2003. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett antal biotechföretag i Europa såväl som USA. Professor Kjell Strandberg var Generaldirektör på Läkemedelsverket åren 1990 - 1999. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi och Strategifonden för forskning inom Farmaci och Klinisk farmakologi, samt ordförande i NDA Regulatory Services Advisory Board, en internationell konsultbyrå inom Regulatory Affairs mfl uppdrag. _________________________________________________________________________ För ytterligare information, kontakta Thomas Lundqvist, VD, Orexo AB +46 (0)18 780 88 00, +46 (0)70 531 83 41, e-post: thomas.lundqvist@orexo.se Orexo AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med bas i Uppsala, grundat 1995. Orexo utvecklar, dokumenterar och registrerar patenterade läkemedelsprodukter baserade på egenutvecklade plattformsteknologier. Detta görs både i egen regi och i samarbete med forskare och andra företag. www.orexo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20040622BIT20220/wkr0010.pdf

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar