Läkemedelsbolaget Orexo tecknar licensavtal för smärtprodukten Rapinyl® för den nordamerikanska marknaden

Läkemedelsbolaget Orexo tecknar licensavtal för smärtprodukten Rapinyl® för den nordamerikanska marknaden Orexo AB och Endo Pharmaceuticals Inc. har slutit ett licensavtal som ger Endo Pharmaceuticals exklusiva rättigheter att utveckla och marknadsföra Rapinyl® - Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer - på den nordamerikanska marknaden. Som ersättning för licensrättigheterna erhåller Orexo vid signering av avtalet en engångsumma på 10 MUSD - cirka 75 MSEK . Därutöver tillkommer betalningar för licens- och delmålsersättningar för uppnådda mål vid utveckling och registrering av produkten. Dessa intäkter kan, vid ett FDA-godkännande av Rapinyl, nå upp till 22,1 MUSD - cirka 165 MSEK. När Endo börjar sälja Rapinyl på den amerikanska marknaden tillkommer "double-digit" royalties till Orexo samt vissa ersättningar kopplade till specifika och förutbestämda försäljningsnivåer. Rapinyl är en oral, snabbupplöslig tablett innehållande fentanyl för behandling av genombrottssmärta vid cancer. Produkten bygger på Orexos unika patenterade teknologiska plattform för sublingual administration, en tablett som läggs under tungan. Rapinyl ger ett snabbt upptag av den aktiva substansen och därmed en snabbt insättande effekt. Produkten befinner sig för närvarande i klinisk fas II. Endo planerar att inleda kliniska fas III-studier av produkten under 2005. "Vi är mycket nöjda över att få Endo Pharmaceuticals som partner för att utveckla och marknadsföra Rapinyl på den nordamerikanska marknaden", säger Zsolt Lavotha, VD för Orexo AB. "Endo Pharmaceuticals är marknadsledande inom smärtbehandling, med gott renommé inom såväl forskning och utveckling som marknadsföring och försäljning. Vi är övertygade om att Endo Pharmaceuticals är en ideal partner att fullt utveckla potentialen för Rapinyl på den nordamerikanska marknaden. Avtalet visar styrkan i vår affärsmodell - att med hjälp av innovativa läkemedelsformer ta fram nya produkter på välkända aktiva substanser för att tillfredsställa nya medicinska behov". "Vi är glada över att lägga till denna patenterade produkt till vår produktportfölj. Vi anser att produkten passar oss strategiskt och stärker vår ledande position inom smärtbehandling" säger Carol A. Ammon, ordförande och CEO för Endo Pharmaceuticals. "Vi bedömer att fördelarna med Rapinyl omfattar både snabbt insättande verkan och förenklad behandling för patienten som har genombrottsmärta vid cancer". De japanska marknadsrättigheterna för Rapinyl licensierades till Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd i januari 2003. Orexo AB är ett produktorienterat drug delivery-företag. Orexo utvecklar, dokumenterar och registrerar innovativa läkemedel med kliniska fördelar baserade på egenutvecklade och patenterade teknologiplattformar. Produkterna utvecklas utifrån väldefinierade kliniska behov med avsikt att nå en global marknad. Företaget är baserat i Uppsala. www.orexo.com Endo Pharmaceuticals Inc. är ett helägt dotterbolag till Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. Bolaget är ett läkemedelsföretag med marknadsledande position inom smärtbehandling. Endo Pharmaceuticals huvudkontor ligger i Chadds Ford i den amerikanska delstaten Pennsylvania. www.endo.com _______________________________________________________________________________ För ytterligare information, vänligen kontakta Zsolt Lavotha, VD, Orexo AB +46 (0)18 780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se Göran Smedegård, Affärsutveckling, Orexo AB +46 (0)18 780 88 24, e-post: goran.smedegard@orexo.se Malena Sténson, Informationsansvarig, Orexo AB +46 (0)18 780 88 17, e-post: malena.stenson@orexo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040818BIT22010/wkr0010.pdf Orexo pressmeddelande 19 augusti 2004

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar